Psişik Yeteneklerin Listesi

Psişik Yeteneklerin Listesi

NOT:Bazı yabancı terimlerin türkçe anlamları tam olarak olmadığından başlıkları ingilizce bıraklılmıştır. Atama - Bir nesnenin maddileştirilmesi, k

Karşıt Nitelikleri Dengelemek
Evcil Hayvanlarından İletişim Tanıyan 12 Yol
Psişik Özellikleri ve Psişik Yetenekleri

NOT:Bazı yabancı terimlerin türkçe anlamları tam olarak olmadığından başlıkları ingilizce bıraklılmıştır.

Atama – Bir nesnenin maddileştirilmesi, kaybolması veya ışınlanması.
Astral projeksiyon veya zihinsel izdüşüm – Astral bedenin fiziksel bedenden (djinn) ayrı olduğu beden dışı deneyimle ilişkili olan astral bedeni (bilinç) gönüllü olarak yansıtma yeteneği.
Aura okuma – İnsanları, yerleri ve şeyleri çevreleyen “enerji alanlarını” algılama yeteneği.
Otomatik yazma – Bilinçli düşünce olmadan yazma becerisi.
Clairaudience – Paranormal işitsel yollarla bilgi edinme yeteneği.
Claircognizance – İçsel bilgi aracılığıyla psişik bilgi edinme yeteneği.
Clairgustance – Bir maddenin özünü temas etmeden eterik alemlerden tatma veya algılama kabiliyeti.
Clairolfactance – Ruhsal veya mediistik bilgiye koku yoluyla ulaşma yeteneği.
Clairsentience – Ruhsal bilgiyi hissetme becerisi.
Basiretsizlik – Kişiyi, nesneyi, yeri ve fiziksel olaylari duyusal algilama yoluyla algilama becerisi.
Kehanet – Okültisik bir standart süreç yoluyla bir duruma içgörü kazandırma yeteneği.
Dowsing – Suyu bulma yeteneği, bazen de bir dinging çubuğu olarak adlandırılan bir alet kullanarak.
Enerji tıbbı – Kendi empatik astral enerjisiyle iyileşme yeteneği.
Hidrokinesis – Suyu manipüle etme kabiliyeti.
Levitation veya transveksiyon – Bedensel iyileşme veya mistik araçlarla uçma yeteneği.
Medya veya kanal oluşturma – Ruhlarla iletişim kurma becerisi.
Tanıma veya önseziler – Gelecekteki olayları algılama yeteneği.
Kehanet – Gelecekte neler olacağını tahmin etme yeteneği.
Psişik cerrahi – Hastalığın veya bozukluğun, vücut dokusunun içinde veya üzerinde, hemen sonradan iyileşen “enerjik” bir kesi aracılığıyla giderilmesi.
Psikkinezi veya telekinezi – Nesneleri duyu dışı algılamayla manipüle etme yeteneği.
Psikometri ya da psikoskopi – Bir kişi ya da nesne hakkında, genellikle dokunarak bilgi edinme yeteneği.
Pyrokinesis – Yangını manipüle etme yeteneği.
Uzaktan izleme, telestezi veya uzaktan algılama – Ekstra duyusal algılamayı kullanarak uzak ve görünmeyen bir hedefi görme yeteneği.
Retrocognition veya postcognition – Geçmiş olayları algılama yeteneği.
İkinci görüş – Gelecek ve geçmiş olayları görme ya da bir vizyon (duyum ya da uzaktan izleme) biçiminde duyulara mevcut olmayan bilgileri algılabilme yeteneği.
Scrying – Önemli bilgileri tespit etmek için uygun bir ortama bakma yeteneği.
Telepati – Düşünceleri zihinsel olarak duyusal algı ile aktarma becerisi.
Thoughtography – Görüntüyü kişinin zihninden psişik araçlarla fotoğraf filmi gibi yüzeylere “yakma” yeteneği.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0